صحنه نادر شکار شیرها وسط جاده و درست در چند متری توریست ها!+ گزارش تصویری 0

صحنه نادر شکار شیرها وسط جاده و درست در چند متری توریست ها!+ گزارش تصویری

در این گزارش تصویری که در دو روز اخیر منتشر شده و میلیون ها کاربر آن را تماشا کرده اند شاهد شکار یک کودو از سوی دو شیر نر در وسط جاده ای در آفریقای جنوبی که در برابر چشمان حیرت زده دهها توریست رخ داد، خواهیم بود.